اهداف راگس

اهداف شرکت

شرکت  راگس در راستای فعالیت های خود اهدافی را دنبال می کند که شامل موارد زیر می باشد.
۱- طراحی و اجرای تخصصی امور نمایشگاهی و دکوراسیون نمایشگاهی ( غرفه سازی )
۲- فروش لوازم نمایشگاهی
۳- طراحی نمای ساختمان های مسکونی ، تجاری ، صنعتی و آموزشی با تاییدیه شهرداری
۴- اجرای کاملا تخصصی دکوراسیون داخلی از جمله طراحی و اجرای آن

 *با ما زیبا تر دیده شوید*

< a href = "#" class = "scrollup" > < i class = "fa fa-angle-up" > < /i>