شرکت راگس

شرکت راگس از سال ۱۳۸۵ فعالیت خود را آغاز نموده و در سال ۱۳۹۴ با نام رویا آفرین گستر سازه به ثبت رسیده و با ۳سال سابقه رسمی و ۶ سال غیر رسمی در زمینه عمرانی با دارا بودن رتبه ۵ ابنیه و رتبه ۵ سازمان ترافیک و گواهینامه غرفه سازی و دکوراسیون نمایشگاهی از نمایشگاه بین المللی تهران خدمتگزار مردم عزیز ایران اسلامی بوده است

< a href = "#" class = "scrollup" > < i class = "fa fa-angle-up" > < /i>