طراحی و اجرای غرفه شرکت چوبکده جهان تاب

photo_2018-08-15_12-12-38

طراحی و اجرای غرفه شرکت چوبکده جهان تاب در نمایشگاه مبلمان منرل ۹۷

طراحی و اجرای غرفه شرکت انرژی

photo_2018-08-15_12-12-35

 

طراحی و اجرای غرفه شرکت انرژی در نمایشگاه مبلمان منزل سال ۹۷

غرفه آگهی نامه مهر پارسیان

photo_2017-12-26_10-20-58

 

اجرای غرفه نمایشگاهی مهر پارسیان با کف شیشه ای در نمایشگاه مطبوعات مصلی تهران

 

#نمایشگاه بین المللی #نمایشگاه مطبوعات #غرفه نمایشگاهی #نمایشگاه مصلی تهران #نمایشگاه #مطبوعات #مهر پارسیان

غرفه نمایشگاهی صنایع لوستر مهران

20171223_231338

 

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی صنایع لوستر مهران ، نمایشگاه بین المللی لوستر سال ۹۶

 

#نمایشگاه بین المللی #نمایشگاه لوستر #غرفه نمایشگاهی #نمایشگاه مصلی تهران #نمایشگاه #لوستر #مهران

غرفه نمایشگاهی شرکت O N

IMG_6249

 

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت O N در نمایشگاه تجهیزات ورزشی مصلی سال ۹۶

غرفه نمایشگاهی مرکز پت اسکن پیام

1

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت پت اسکن پیام در نمایشگاه هتل ارم سال ۹۶

 

 

 

#نمایشگاه بین المللی #نمایشگاه تجهیزات پزشکی #غرفه نمایشگاهی #نمایشگاه هتل ارم #نمایشگاه #هتل ارم 

غرفه نمایشگاهی شرکت آزمایش

20171122_203643

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت آریا جم شهاب ( آزمایش ) در نمایشگاه لوازم خانگی سال ۹۶

 

#نمایشگاه بین المللی #نمایشگاه لوازم خانگی #غرفه نمایشگاهی #نمایشگاه مصلی تهران #نمایشگاه #آزمایش 

غرفه نمایشگاهی شرکت سعادت یدک غرب

20171112_202306

 

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت سعادت یدک غرب در نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو سال ۹۶

#نمایشگاه بین المللی #نمایشگاه قطعات خودرو #غرفه نمایشگاهی #نمایشگاه مصلی تهران #نمایشگاه

غرفه نمایشگاهی شرکت پرولوکس

20171110_165904

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت پرولوکس در نمایشگاه رسانه های دیجیتال مصلی تهران سال ۹۶

 

 

#نمایشگاه بین المللی #نمایشگاه رسانه دیجیتال #غرفه نمایشگاهی #نمایشگاه مصلی تهران #نمایشگاه

< a href = "#" class = "scrollup" > < i class = "fa fa-angle-up" > < /i>